PERSONES

JARDINERIA

Disseny i execució d’àrees verdes

Manteniment d’àrees verdes i jardins

Poda d’arbrat

Desbrossat de parcel·les i àrees urbanitzades

Plantació arbrat, plantes arbustives i ornamentals

Sembra

Flor de temporada 

Control de Plagues

Manteniment instal·lacions hidràuliques

NETEJA I RESIDUS

Gestió de deixalles industrials

Gestió de deixalles

Deixalleria mòbil

Neteja especialitzada

Neteja de maquinària

MANTENIMENT I GESTIÓ

Via pública

Manteniment d’edificis

Quadres elèctrics

Pintura exterior i interior

Serveis de porteria, recepció informació i atenció telefònica

Control de pàrquings, equipament públic o obres en execució

Manteniment d’instal·lacions

Aplicació de pintures tècniques

TREBALLS VIARIS I FORESTALS

Vorals

Espais urbans

Mobiliari urbà

Eliminació de grafitis

Polit de vidre

INDÚSTRIA

Manipulats

RETAIL

Moltacte

Notícies