PERSONES

Model Àuria

El Model Àuria és un projecte d’inclusió laboral per la vida digna de les persones treballadores que experimentin envelliment prematur, sense importar l’edat o el grau de discapacitat. Implementem aquest model prioritzant el benestar dels treballadors.

LA NOSTRA MANERA DE FER

En aquest projecte, finançat amb els recursos privats de la Fundació, analitzem les necessitats de la persona treballadora que experimenta un envelliment prematur, sense importar l’edat o el grau de discapacitat, adaptant el lloc de treballa a les seves possibilitats. I reduint, si així ho requereix, la seva jornada laboral, garantint sempre els ingressos d’inici. Un cop avaluem les seves  capacitats situem els treballadors i treballadores en l’entorn més adequat per al seu benestar i proposem:

  • Treball adaptat

  • Reducció de jornada

  • Activitats ocupacionals

GALERIA D’IMATGES

Notícies